Puhelin: 03 – 782 2880
Email: toimisto@kosmetologikoulu.com
Aleksanterinkatu 24B, Lahti, katutaso

Tervetuloa tutustumaan uudistettuihin koulutuspalveluihimme! Haku on käynnissä!

Alan kuvaus ja tiedot tutkinnosta

Uusittu opetussuunnitelmamme mahdollistaa opintojen suorittamisen moduuleittain ja entistä joustavammin myös toisen työn ohella.
Kokopäiväopiskelujen kurssit alkavat totuttuun tapaan keväisin helmikuussa ja syksyisin elokuussa. Monimuoto-opintoihin pääsee puolestaan mukaan lähes kuukausittain. Haku monimuoto-opiskeluun ja elokuussa alkavaan opintotukimahdollisuuden sisältävään kokopäiväiseen koulutukseen on käynnissä.

Seuraavat koulutusjaksomme:
HELMIKUUAA 2018 KOKOPÄIVÄOPISKELU, kesto 16kk.
MONIMUOTO-OPISKELUN ALOITTAMINEN TAMMI-MAALISKUUSSA 2018, kesto vähintään 16 kk ja enimillään 34kk.
Mikäli sinulla on toisaalla opinnot kesken, voit aloittaa monimuotoryhmässä ja siirtyä halutessasi myöhemmin kokopäiväopiskeluun.

SUUNNITTELEMME KOULUTUKSEN YKSILÖLLISESTI TARPEESI JA AIEMMAN OSAAMISESI HUOMIOIDEN.

KOULUTUS ON NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAA.

KOKOPÄIVÄOPISKELIJOILLA MAHDOLLISUUS KELAN OPINTOTUKEEN.

Opiskelun kustannikset löydät täältä.

 

Kauneudenhoitoalan kuvaus

”Kauneudenhoitoalan tehtävänä on tuottaa turvallisia ja korkealaatuisia palveluja, jotka edistävät asiakkaan kauneutta ja terveyttä sekä tarjoavat virkistystä, rentoutusta ja hyvänolon tunnetta. Kosmetologit ja kosmetiikkaneuvojat kauneudenhoitoalan ammattilaisina hoitavat asiakkaiden tervettä ihoa, hierovat ja ehostavat sekä opastavat ja neuvovat asiakkaita ihon itsehoidossa ja ehostuksessa. He myyvät kosmeettisia hoitoja ja tuotteita, joilla saadaan aikaan ja ylläpidetään asiakkaan hyvää oloa, ihon terveyttä ja kauneutta. Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien ja tarpeiden mukaisesti.

.

Alan ammattilaiset työskentelevät joko yrittäjinä tai toisen palveluksessa. Hoitotyötä tekevät kosmetologit voivat toimia esimerkiksi kauneushoitoloissa, kylpylöissä, hotelleissa, palvelutaloissa, lääkäriasemilla tai monipuolisia hyvinvointipalveluita tarjoavissa yrityksissä. Kauneudenhoitoalan palveluja on mahdollista viedä lähelle asiakasta, kuten kotiin tai työpaikalle. Kosmetologeja ja kosmetiikkaneuvojia työskentelee myös erilaisissa maahantuonti-, myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä viihde- ja media-aloilla. Verkostoitumisen avulla alalle tyypilliset pienet yritykset voivat yhdistää voimavarojaan ja parantaa yrityksen kannattavuutta. Kansainvälisen yhteistyön kasvu ja työvoiman liikkuminen tarjoavat ammattitaitoisille kosmetologeille ja kosmetiikkaneuvojille mahdollisuuden työllistyä ulkomailla aiempaa helpommin.

Alan jatkuva kehittyminen ja muutokset yhteiskunnassa heijastuvat kauneudenhoitoalan ammattitaitovaatimuksiin. Itsensä työllistäminen edellyttää ammattitaidon lisäksi kyvykkyyttä tulokselliseen toimintaan ja yrittäjyysasennetta. Asiakkaiden yleinen tietämys alalla tapatuvasta kehityksestä lisääntyy, ja se heijastuu heidän palveluodotuksiinsa. Tuotteiden ja hoitojen monipuolistumisen myötä erikoisosaamisen merkitys kasvaa. Lisäksi asiakaskunnan laajeneminen ja monipuolistuminen saa aikaan muutoksia kauneudenhoitoalan hoitokulttuurissa.

Kauneudenhoitoalalla työskennellään usein läheisessä kontaktissa hyvin eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot ja toisen kunnioittaminen ovat tärkeitä asiakaspalvelu- ja ihonhoitotyötä tekevän ominaisuuksia. Kauneudenhoitoalalla työskentelevä osaa tulkita sellaisia asiakkaan tarpeita ja toiveita, jotka eivät välttämättä tule selkeästi esille keskusteltaessa.”

-Opetushallitus 2015

 

Tutkinto

Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi

”Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut on ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen, ehostuksen, hieronnan ja kosmetiikkatuotteiden neuvonnan ammattilainen. Tutkinnon yleistavoitteina on tuottaa opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet toimintaan kauneudenhoitoalan työntekijänä ja ammatinharjoittajana, alan neuvonta- ja myyntitehtävissä ja muissa asiakaspalvelutehtävissä. Lisäksi tutkinnon suorittaneilla on valitsemiensa ammatillisten tutkinnon osien perusteella työelämän edellyttämä erikoistuneempi ammattitaito. Kauneudenhoitoalan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa. Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisalan ammattinimike on kosmetologi.” eperusteet.opintopolku.fi

Edellä mainitun linkin kautta pääset tutustumaan kauneudenhoitoalan perustutkinnon seuraaviin osa-alueisiin:Perusteen tiedot, tutkinnon osat, tutkinnon muodostuminen, ammattialan kuvaus, ammattialan arvoperusta, tutkinnon tavoitteet ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus.

Opiskelijamme suorittavat kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tapa osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamista tai työtehtävien vaihtuessa valmistua myös uuteen ammattiin.

Näyttötutkinnossa keskeisenä periaatteena on asiakaslähtöisyys. Ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä miten osaaminen on hankittu (työkokemus, opinnot tai muu toiminta). Tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Tarjoamme näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Myös muulla tavoin riittävän ammattitaidon hankkinut henkilö voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan.

Ammatilliset opinnot sisältävät alan tietopohjaisten ointojen lisäksi työssäoppimista kauneushoitolassamme.

OPINTOMODUULIT:

Yhteiset opinnot
– Ihon hoito & Ihon hoidon ohjaus
– Ehostus
– Kauneudenhoitoalan yritystoiminta
– Täydentävät ihon hoidot

Valinnaisista tutkinnon osista perus koulutuspakettiimme sisältyy kaikille
KYLPYLÄHOIDOT-valinnainen.

Muita valinnaisia aineita, jotka voit opiskella lisäkursseina, ovat:
– Kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toimintaympäristössä
– Erikoisehostus
– Yritystoiminnan suunnittelu

Opiskelun kustannuksista pääset lukemaan täältä.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuudessa käytännön työssä ja toiminnassa. Osoittamista arvioi kolmikanta, joka koostuu työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajista. Myös itsenäinen ammatinharjoittaja voi toimia arvioijana.

Näyttötutkinnon suorittajan tulee perehtyä hyvin suoritettavan tutkinnon perusteisiin ennen näyttötutkintotilaisuutta. Tutkinnon perusteissa määritellään tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) sekä ammatinosoittamistavat.

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteet löydät täältä.

Etelä-Suomen Kosmetologikouluhoitola Oy
y-tunnus: 0912253-0
Aleksanterinkatu 24 B
15140 Lahti

Puhelin: 03 – 782 2880
Email: toimisto@kosmetologikoulu.com

Uusi kotisivumme on www.eanacenter.com.

Klikkaa ao linkistä päästäksesi sinne tai odota pieni hetki niin sivu vaihtuu automaattisesti

www.eanacenter.com